Boeken | Het angstzweet der kolonialen | Persstemmen

Het angstzweet der kolonialen in de pers

'De historicus en de romancier vinden elkaar in de bloedstollend beschreven massamoord van de VOC-soldaten op de Chinezen in 1740 in Batavia. Het is een etnische zuivering die haar weerga niet kent en het is goed dit hoofdstuk in het volle licht te plaatsen. Ook de studies over Multatuli en het Cultuurstelsel, de in het duister gehulde moord op de gefortuneerde Leonard Born in Semarang in 1934 waarover Rob Nieuwenhuys ooit een roman wilde schrijven die er nooit is gekomen, en die over de aristocratische Javaanse Kartini zijn verhelderend. Dros documenteert zich uitvoerig en haalt vooral uit de Indische pers en uit koloniale archieven interessante bronnen aan. Zijn essay over de inheemse arbeid als koloniaal vraagstuk getuigt van gedegen kennis en visie.’ -  NRC Handelsblad

‘In dit boek vullen de historicus en de romanschrijver elkaar perfect aan: de historicus draagt de bouwstenen aan waarvan de literator steeds een boeiend verhaal weet te maken.’ - Provinciale Zeeuwse Courant.

‘Negen knappe essays waarin telkens de ontmoeting en botsing tussen Nederlanders en andere bevolkingsgroepen in Indonesië centraal staan. Dros voert de lezer naar de onzichtbare wereld van de stille kracht. Hij laat onder meer hoe Nederlandse kolonialen in de negentiende eeuw in de ban raakten van de Javaanse mystiek. Daarbij baseert hij zich niet alleen op secundaire literatuur, maar heeft hij de moeite genomen in de archieven te duiken. Dit levert doorwrochte artikelen op die veel origineels bevatten.’ - Het Financieele Dagblad

‘Het is een breedvoerig boek met essays die alle over Nederlands-Indië gaan, waarbij sommige historische onderwerpen verrassend actueel blijken te zijn… De essays vormen een combinatie van historische wetenschap en literatuur.’ - De Texelse Courant

‘We hebben hier te maken met een historicus die gespecialiseerd is in Indonesische koloniale geschiedenis en die met zijn eerdere romans bewezen heeft te kunnen schrijven. Wat levert die combinatie op? Een mooie, goed leesbare bundel beschouwingen over koloniale geschiedenis.’ - Kleio

‘Dros heeft zijn zaakjes uitstekend op orde en hanteert de pen met grote soepelheid, waardoor het voor een algemeen lezerspubliek een interessante bundel is geworden. Het boeiendst is het opstel waaraan het boek zijn titel ontleent. Daarin zet Dros overtuigend uiteen dat Nederlandse letterkundigen altijd hebben onderschat hoe groot het Javaanse element in Louis Couperus’ roman De stille kracht is.’ - Haarlems Dagblad

‘Voor een breder publiek opent het boek het zicht op een aantal donkere, vergeten bladzijden uit de koloniale geschiedenis. Het zijn aangenaam leesbare, historisch degelijke verhalen.’ - Nederlandse bibliotheekdienst

‘Het boek is een ideale inleiding voor degene die zich wil verdiepen in de Nederlands-Indische geschiedenis. Zeer leesbaar, een boek voor fijnproevers die na het lezen hopen op deel 2 en 3.’ - Marinjo (Tijdschrift voor Molukkers in Nederland)