Toen Texel nog Fries was 

Nico Dros
Toen Texel nog Fries was
Uitgeverij Het Open Boek Texel
ISBN 9789070202002
Essay, 80  pagina’s. Luxe paperback, rijk geïllustreerd.


Dit historische essay van Nico Dros gaat over het weinig bekende middeleeuwse verleden van Texel, toen het nog geen eiland was en de Waddenzee nog niet bestond. Texel maakte in die periode deel uit van de Friese kustlanden. Eerst reconstrueert de auteur een oude wereld waarin heidendom, gewoonterecht, overalweide en volksvergadering het leven bepaalden. Daarna laat hij zien welke grote veranderingen plaatsvonden nadat de Karolingische vorsten het gebied veroverden en aan de bevolking staatsgezag en christendom oplegden. In diezelfde eeuwen begon het stijgende zeewater de Friese kustlanden te bedreigen...

Dit geschiedverhaal verschijnt in het kader van 'Texel 600 jaar stad'. De auteur ontving een stipendium van het Texelse gemeentebestuur.

 

www.hetopenboek.nl/htm/essaynico.htm