Boeken | Noorderburen

Nico Dros
Noorderburen

Uitgeverij G.A. van Oorschot
ISBN 9789028207813
Historische roman, 168 pagina’s
Verschenen in 1991

In het najaar van 1810 publiceert de Hollandse edelman Christiaan Boddaert een pamflet tegen de Franse overheersers: Oproep aan de ontluisterde Natie der Bataven. Het leidt tot zijn arrestatie en verbanning voor drie jaar naar Noorderburen, een dorp op de kop van Texel waar de geschiedenis aan voorbij lijkt te zijn gegaan. De bevolking leeft er in kommervolle omstandigheden. Het kerkje is ingestort en het schoolgebouw is tot jeneverlokaal verworden.
Boddaert, een verlicht man, meent zich te moeten ontfermen over dit gehucht en zijn haveloze inwoners. Hij heropent de school en ontplooit initiatieven die Noorderburen in aanraking moeten brengen met de Vooruitgang. Zijn hervormingsijver vindt weerklank bij de vrouwen, maar de mannen zijn hem minder goed gezind. Wanneer blijkt dat de banneling in het geheim een verhouding heeft met een jonge weduwe uit het dorp, worden de messen geslepen.

Noorderburen is een verhaal over een man die vanuit de beschaving in een desolate, wrede wereld terechtkomt, waar hij door alle beproevingen boven zichzelf zal uitstijgen. Nico Dros debuteerde in 1991 met deze sfeervolle historische roman die het jaar daarop werd genomineerd voor de AKO-literatuurprijs.