Boeken | Ter hoogte van het Salsa-paviljoen | Archief

NRC Handelsblad 4 juni 1999
De Morgen 20 augustus 1999
Haarlems Dagblad 8 juli 1999
Nieuwsblad van het Noorden 4 juni 1999
Brabants Dagblad 7 juni 1999
Eindhovens Dagblad 17 juni 1999
De Volkskrant 21 mei 1999 
Historisch Nieuwsblad, december 1999
Elegance, december 1999
Haagse Courant 8 juni 1999
Kleio 6 november 1999
Noordhollands Dagblad
Leeuwarder Courant 18 juni 1999
Trouw 29 mei 1999
De Groene Amsterdammer 2 juni 1999
Texelse Courant, 21 mei 1999 
Waddenbulletin, jrg 34, no. 4, november 1999
Nederlands Dagblad 21 augustus 1999
De Stentor 17 augustus 1999

`Mijn leven als maní - De Psycholoog, jrg 41, no.7,8, juli-augustus 2006.